Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Languages

Ufugaji Wa Ng'ombe

Ufugaji wa ng’ombe barani Afrika hukimu riziki ya idadi kubwa haswa wale wanaoishi katika sehemu kame. Ngo’mbe hufugwa kwa ajili ya nyama na maziwa na kwa manufaa mengine kama ngozi, katika kazi ya utayarishaji wa ardhi na usafiri na uzalishaji wa mbolea.

Ufugaji wa ng’ombe kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa ni biashara inayotuza sana na katika nchi ambazo mpangilio mzuri hufuatwa, makampuni na watu binafsi wanatengeneza mapato ya juu. Misri, Sudan, Afrika Kusini na Kenya ni baadhi ya nchi barani Afrika ambazo zina biashara inayofana katika bidhaa za ng’ombe.

Katika nchi kama Kenya, 80% ya maziwa inazalishwa na wakulima wadogo wadogo wapatao elfu 600,000 ilhali nchini Afrika Kusini soko linatawaliwa na wakulima wakubwa wakubwa wapatao elfu 4,000.

Ingawaje Kenya huzalisha maziwa mengi kuliko Afrika Kusini, hupata mapato machache. Ukilinganisha, Kenya ilizalisha lita bilioni elfu 3.5 za maziwa katika mwaka wa 2006 na ikapata shilingi za Kenya ziipatazo bilioni 64 ilhali Afrika Kusini ilizalisha lita bilioni 2.6 na kupata shilingi za Kenya zipatazo Bilioni 220.

Kwa nini? Ni kwa sababu mengi ya maziwa nchini Kenya hutumiwa bila ya kutayarishwa ilhali nchini Afrika Kusini maziwa hutayarishwa kutengeneza bidhaa zenye thamani ambazo zinauza zaidi na hudumu kwa mda mrefu.  

Hii inaonyesha ukulima wa kufuga ng’ombe kwa ajili ya maziwa una uwezekano mkubwa lakini ikiwa tu utasimamiwa vizuri kwa uzalishaji mzuri, lishe bora kwa wanyama na usimamizi mzuri wa biashara ya kufuga ng'ombe.

Katika sehemu hii, jifunze zaidi kuhusu;
 

  • Vizazi vya ng’ombe
  • Uzalishaji na usimamizi wa ng’ombe wako
  • Utengenezaji wa rekodi za ng’ombe
  • Giving Birth and Caring for the Calf
  • Kujifungua na kumtunza ndama
  • Ukamaji na kusimamia ukamaji
  • Lishe ya ng’ombe na mbinu za ulishaji
  • Magonjwa ya ng’ombe
  • Bidhaa za ng’ombe 
3
Average: 3 (6 votes)
Your rating: None